ترسیم سریع پروفیل طولی

ترسیم سریع پروفیل طولی (فصل 4 قسمت 4)

 

در این درس در مورد دو مبحث صحبت خواهیم کرد . یکی ترسیم سریع پروفیل طولی و دیگری پروفیل های برهم نهاده .

ترسیم سریع پروفیل طولی از این جهت کاربرد دارد که چنانچه برای بررسی در یک لحظه از سطح زمین طبیعی نیاز به یک پروفیل داشته باشیم میتوانیم جدای از تمام کارهای نرم افزاری به سرعت یک پروفیل طولی از سطح زمین طبیعی تهیه کنیم . کافیست که یک خط در هر قسمتی که می خواهید ترسیم کنید و سپس باقی آن در فیلم آموزشی توضیح داده شده . این کار بسیار سریع و راحت است البته این امکانی که وجود دارد این است که اگر ترسیم را ذخیره کنید این پروفیل طولی پاک می‌شود .

اما در مورد پروفیل‌های برهم نهاده ماجرا از این قرار است که ممکن است گاهی نیاز داشته باشیم دو یا چند پروفیل طولی را در یک نمای پروفیل ببینیم .

این پروفیل های طولی هرکدام مربوط به یک یا چند مسیر باشند و یا حتی ممکن است از نوع پروفیل طولی سطح زمین طبیعی و یا خط پروژه باشد این یک امکان بسیار خوب است . تصور کنیم که بخواهیم در مورد خط پروژه هایی که طراحی کرده ایم یک مقایسه انجام دهیم . نرم افزار این امکان را برای ما فراهم آورده تا هر تعداد پروفیل طولی و خط پروژه و پروفیل سطح زمین طبیعی را که میخواهیم در یک نمای پروفیل با هم ببینیم . البته باید دقت کنید که پروفیلها با توجه به وضعیت قرارگیری افقی خود در نمای پروفیل به چه صورت نسبت به هم قرار می‌گیرند .

 

درحال بارگذاری ویدیو...