ترسیم و طراحی قوس های اتصال

ترسیم و طراحی قوس های اتصال (فصل 3 قسمت 4)

 

 در این قسمت که ادامه قسمت قبلی است درباره ترسیم و طراحی قوس های اتصال صحبت میکنیم 

در این درس در مورد ترسیم و طراحی قوس های اتصال به توضیحات بیشتری ارائه شده است یکی از بهترین ترکیب ها برای طراحی قوس ها در پروژه های مسیر خصوصا راه سازی قوس های اتصال به همراه قوس ساده می باشد .

طول اتصال بر اساس ضوابط مخصوص به خود و شعاع قوس ساده نیز برحسب سرعت طرح و پارامتر های مرتبط با خود انتخاب می شود . این ترکیب پر استفاده ترین روش برای اتصال دو خط متقاطع یا دو مماس می باشد دستور آن بسیار ساده و کاربردی است تنها نکته این است که باید تو مماس کافی برای ترسیم و طراحی موجود باشد

 

درحال بارگذاری ویدیو...