تعریض مسیر در پروژه مسیر

تعریض مسیر در نقشه برداری (فصل 3 قسمت 7)

 

در این قسمت از آموزش میخواییم بپردازیم به تعریض مسیر در نقشه برداری

یکی از امکانات نرم افزار مربوطه توانایی ساخت مسیر و کریدور از اکس مسیر می‌باشد . این توانایی را آفست الایمنت و یا مسیرهای فاصله داده شده می نامند . در آینده هنگامی که وارد مباحث ساخت کریدور و جسم راه شدیم این درس بسیار اهمیت پیدا خواهد کرد . در این مورد به صورت مشروح در فصل کریدورها صحبت خواهیم کرد . اما به بحث این درس بپردازیم .

ما از مسیر های افست برای تعریض مسیر استفاده خواهیم کرد . این تعریض می تواند در طول مسیر و یا در طول قوس ها باشد . امکانات زیادی برای کنترل این تعریض ها در نرم افزار در نظر گرفته شده . همچنین این مسیر های مربوطه می‌توانند بعدا برای کنترل افقی کریدور نیز مورد استفاده قرار گیرند . به عنوان مثال می توانید یک مقطع عرضی بسازید با هر عرض و یا مشخصات دیگر و سپس پهنای آن و تعریض ها را از طریق همین افست الایمنت ها کنترل کنید .

افست الایمنت ها در سیویل تری دی 

به خاطر داشته باشیم که افست الایمنت ها یک کاربرد معین و مشخص دیگر نیز دارند و ان ساخت لاین های اضافی و یا ایستگاه های توقف در طول راه می باشد . حتی می تواند به صورت پله ای نیز اجرا شود . این امکان در نرم افزار وجود دارد تا برای تعریض در طول قوس های افقی مشخصات معینی در نظر بگیریم . تعریض در طول یک قوس میتواند با یک مقدار کم در طول قوس شروع شده و به میزان حداکثر خود برسد و در طرف مقابل به صورت عکس به حالت عادی برگردد . در فیلم آموزشی در مورد این مباحث توضیح داده شده است

اهمیت این درس در دو موضوع است : یکی در آینده در ساخت کریدور و دیگری ساخت مسیرهای آفست شده و توقفگاه ها و ایستگاه ها در بین راه و همینطور تعویض خودکار قوس‌ها . شما می‌توانید با مشخص کردن یک سری اعداد تعریض را در طول قوس را به بهترین شکل کنترل کنید .

 

 

درحال بارگذاری ویدیو...