نرم افزار زیر هم برای این منظور مفید است (حجم حدود 8 مگابایت)
Acme CAD Converter