قرار دادن ممیز نقطه در محل در civil 3d

قرار دادن ممیز نقطه در محل یا مکان نقطه در civil 3d

 

 یکی از سوال هایی که کاربران نرم افزار سیویل تری دی میپرسند قرار دادن ممیز نقطه در محل یا مکان نقطه است . این امر از طریق ویرایش شیوه های نمایش در سیویل تری دی یا همان استایل ها قابل انجام شدن می باشد . در این فیلم آموزشی شما به راحتی می توانید این کار را انجام دهید . علاوه بر این مجدداً در این فیلم آموزشی نحوه فراخوانی یا ایمپورت کردن استایل ها توضیح داده شده است .

در این فیلم با ساخت شیوه نمایشی آشنا خواهیم شد که سمت راست آن مقادیر اعشاری ارتفاع نقطه و سمت چپ آن مقدار عدد صحیح ارتفاع را نشان می دهد . یکی از مسائل مهم در استفاده و بکارگیری نرم افزار civil 3d فراگیری کار با شیوه های نمایش یا استایل ها می باشد . در درس های گذشته در فصول مختلف مطالب مختلفی در مورد شیوه های نمایش یا استایل ها منتشر شده است با مراجعه به وب سایت و جستجوی کلمه استایل یا شیوه‌های نمایش می توانید به راحتی تمام درس هایی که در ارتباط با استایل ها می باشد را مطالعه کنید

بعد از کپی گرفتن از یکی از استایل های موجود در آن ، دو تابع به وجود می‌آوریم و هرکدام از توابع را به قسمتی از نمایش ارتفاع نقاط مرتبط خواهیم نمود . برای فراگیری کامل این فرآیند کافیست تا فیلم آموزشی زیر را با دقت ببینید

30,000 ریال – خرید