پروفیل آفست در سیویل تری دی

پروفیل آفست در سیویل تری دی (فصل 4 قسمت 2)

 

در این درس دو مطلب توضیح داده خواهد شد یکی در مورد پروفیل آفست در سیویل تری دی و دیگری در مورد پروفیل های شکسته .

ابتدا به تعریف هر دو به پردازیم .
پروفیل آفست در طراحی و ترسیم پروژه‌ها و در مرحله مطالعات و یا حتی در مرحله اجرا گاه نیاز است تا طرفین اکس مسیر را نیز از نظر ارتفاعی بررسی کنیم . پروفیلهای از سطح زمین طبیعی که با فاصله از آکس مسیر قرار گرفتن را پروفیل آفست یا پروفیل فاصله گرفته شده می نامند .

پروفیل شکسته بدین صورت می باشند که چنانچه تغییرات ارتفاعی در نمای پروفیل زیاد باشد می‌توانیم برای قرار گیری آن در یک ارتفاع کاغذ مشخص برای چاپ ، پروفیل ها را بشکنیم .

بدین معنی که قسمتی از نمای پروفیل که ارتفاع آن بسیار زیاد است را بشکنیم و برای آن یک سطح تراز پایین تر قرار دهیم . تا بتوانیم ارتفاع نمای پروفیل طولی را کاهش دهیم . این تکنیک برای چاپ نقش بسیار موثر است یکی از کاربردهایی که پروفیلهای افست می توانند داشته باشند برای بررسی وضعیت ارتفاعی لاین‌های بیرونی طرح ،شانه راه و یا کانیو ها یا همان دیج های کنار راه می باشد .

پروفیلهای افست را میتوانیم در هر فاصله به سمت چپ یا راست و به هر تعداد دلخواه ترسیم کنیم .

برای آنکه پروفیل ها با هم تداخل نداشته باشند می‌توانیم برای هر کدام یک اسم مشخص نسبت به سمت چپ و راست و یک رنگ متفاوت انتخاب کنیم . بنابراین پروفیلهای آفست همانند پروفیل های طولی سطح زمین طبیعی و یا خط پروژه می باشند با این تفاوت که نسبت به آکس مسیر یک فاصله مشخص دارند

 

درحال بارگذاری ویدیو...