پروژه راهسازی در سیویل تری دی

پروژه راهسازی در سیویل تری دی (فصل 3 قسمت 8)

 

پروژه راهسازی در سیویل تری دی موضوع این درس جدید میباشد 

در درسهای مربوط به فصل نقاط و سطوح در مورد این که چگونه اطلاعات ناخوانا یا شکسته شده برای نرم افزار سیویل تری دی را به اطلاعات قابل فهم و قابل شناسایی تبدیل کنیم صحبت شد .

در تمامی مباحث کار با نرم افزار سیویل تری دی این حالت پیش می آید که ما به دلایل مختلف مجبور می شویم که اطلاعات موجود در فایل کد که به صورت شکسته می باشند را به نرم افزار بشناسانیم .

این مورد در فصل سوم یعنی طرح هندسی بسیار مشخص تر می باشد صورت سوال بدین گونه است که یک فایلی از مسیر در اختیار ما قرار گرفته است و اکنون باید آن را با استفاده از توانایی های نرم افزار و دانش خود به مسیر قابل شناسایی برای نرم افزار سیویل تری دی در بیاوریم .

در این درس و در طی چند درس بعد در مورد این که چگونه این کار را انجام دهیم صحبت شده سعی می کنیم که در درس های آینده و در هر درس یکی از روشها و ترفندهای که در مورد این فرآیند استفاده شده را توضیح دهید این درس یک توضیح کلی در مورد چند درس آینده می باشد .

 

 

درحال بارگذاری ویدیو...