کیلومتراژ در سیویل تری دی

کیلومتراژ در سیویل تری دی (فصل 3 قسمت 13)

 

در این درس درباره  کیلومتراژ در سیویل تری دی صحبت میکنیم 

در این درس به مسئله ویژگی ها در مسیر افقی پرداختیم و خواهیم آموخت که چطور بعضی از آنها را تغییر دهیم .

برای مثال می توانیم نام مسیر ، شیوه نمایش مسیر ، کیلومتراژ شروع مسیر ، سرعت و بسیاری پارامتر های دیگر را در یک مسیر افقی تغییر دهیم . بحث کیلومتراژ گذاری یک مبحث مهم در پروژه ها می باشد در این درس در مورد توابعی صحبت کردیم تا بتوانیم با نوشتن معادلاتی ، کیلومتراژ گذاری مسیر را به صورت افزایشی یا کاهشی انجام دهیم .

کیلومتراژ 

بعد از ترسیم و طراحی یک مسیر ممکن است بخواهیم شیوه های نمایش و ویژگی های یک مسیر افقی را تغییر دهیم .

در این مورد مهمترین مسئله ای که اشاره شد بحث کیلومتراژ گذاری برای مسیر افقی می باشد .

کیلومتراژ در سیویل تری دی

همچنین بحث دیگر در مورد چگونگی مماس های مسیر است چندین حالت برای قیدها و مماس های مسیر توضیح داده شده همچنین در مورد نمایش اطلاعات در باکس تولتیپ نیز توضیح ارائه شده .

 

 

درحال بارگذاری ویدیو...