آموزش
خروجی از سیویل تری دی
خروجی گرفتن از سیویل تری دی موضوع درس جدید و درس بیستم از فصل صفر میباشد در قسمت اول درس برای مشکل انتقال فایل ها از یک نسخه از نرم افزار به نسخه دیگر راه حلی ارائه می‌کنیم و در ...
ارتفاع زمین طبیعی
ارتفاع زمین طبیعی در سیویل تری دی موضوع درس جدید است این درس در ادامه درس گذشته با استفاده از شیوه های نمایشی که ساختیم اقدام به ساخت استایل های جدیدی می کنیم که از طریق آنها می‌توانیم ارتفاع نقاط ...
قوس سرپانتین
در این پست می خواهیم قدری بیشتر با قوس سرپانتین و ویژگی های آن آشنا شویم . اغلب اوقات در مورد آن شنیده ایم ولی شاید در مورد نحوه ترسیم و طراحی آن اطلاعاتی نداشته باشیم . یا آن که ...
فصل 4 قسمت 13
در این درس در مورد خروجی ها و گزارشات پروفیل طولی در سیویل تری دی  صحبت کرده ایم . در نرم افزار سیویل تری دی می توانیم پس از طراحی برای مطالعه یکپارچه پروژه در قالب نوشته گزارشات مخصوص تهیه ...
فصل 4 قسمت 13
در این آموزش ویدیویی درباره بربلندی در راهسازی صحبت میکنیم همه ما می‌دانیم که در یک پروفیل طولی یکی از قسمت های بسیار مهم نمایش ارتفاعات خاکبرداری و خاکریزی است. همچنین اطلاعات دیگری را می‌توان به پروفیل طولی افزود این اطلاعات ...
فصل 4 قسمت 12
در این قسمت درباره برچسب های پروفیل طولی صحبت میکنیم  یکی از امکانات بسیار مفید نرم افزار سیویل تری دی برچسب های اطلاعاتی می باشد . این برچسب ها در تمام قسمتهای ترسیم وجود دارد . از طریق این برچسب‌ها ...
فصل 4 قسمت 11
در این درس در مورد شیوه نمایش خط پروژه و تنظیمات خط پروژه در سیویل تری دی صحبت می‌کنیم . در جلسات گذشته در مورد نمای پروفیل نیز توضیحاتی ارائه شده بود . هر دو مطلب نام برده شده به ...
فصل 4 قسمت 10
در این آموزش قصد داریم با نحوره ویرایش نمای پروفیل در سیویل تری دی شما را اشنا کنیم  بعد از ترسیم و طراحی خط پروژه و پروفیل سطح زمین طبیعی حتما نیاز پیدا خواهیم کرد که با توجه به شرایط ...
فصل 4 قسمت 9
در این آموزش درباره تنظیمات پروفیل طولی در سیویل تری دی صحبت میکنیم بعضی از امکانات نرم افزار سیویل تری دی برای پروفیل های طولی و خط پروژه ها در قالب ویژگی ها یا همان پروپرتیز ها ارائه می شود . ...
ویرایش پروفیل طولی در سیویل تری دی
در این قسمت درباره ویرایش پروفیل طولی در civil 3D صحبت میکنیم بعد از ترسیم و طراحی خط پروژه ممکن است نیاز پیدا کنیم تا آن را ویرایش کنیم . برای مثال ممکن است مسیر را تغییر داده باشیم ، ...
1 2 3 4 5 9
توسط
تومان