عملیات خاکی چیست ؟

عملیات خاکی چیست ؟

عملیات خاکی، از مهمترین مراحل اجرایی در پروژه های عمرانی است که بر اساس ضوابط خاص انجام می شود. محاسبه عملیات خاکی نیز بسته به…

پروفیل طولی چیست ؟

پروفیل طولی چیست ؟

  بعد از تکمیل پلان هندسی میتوان از بعد دیگری به مسیر نگاه کرده که بعد پروفیل طولی می باشد . در پروفیل طولی نمایی…

منحنی بروکنر چیست ؟

منحنی بروکنر چیست ؟

منحنی بروکنر که بعضاً با عنوان دیاگرام توده به آن اشاره می شود پس از اتمام محاسبه احجام خاکریزی و خاکبرداری مطرح گردیده و تأثیری…

دانلود نقشه آماده pdf

دانلود نقشه آماده pdf

دانلود نقشه آماده pdf که بسیار کار امد است برای الگو گرفتن و درک نمونه نقشه ای از یک شرکت مهندسی مشاور برای دانلود قرار…