فصل سوم
15-min
سلام , در این آموزش روی یک نمونه پروژه راهسازی کار میکنیم و توضیحات لازمو میدیم در این درس نحوه ترسیم و طراحی یک مسیر از روی یک فایل اکسل و از طریق نرم افزار سیویل تری دی آموزش داده ...
14-min
در این درس درباره آیین نامه طراحی هندسی ایران صحبت میکنیم  در این درس و در ادامه درس قبل به این مورد می پردازیم که چگونه آیین نامه طراحی هندسی را که در نرم افزار در زمان ترسیم و طراحی ...
13-min
در این درس درباره  کیلومتراژ در سیویل تری دی صحبت میکنیم  در این درس به مسئله ویژگی ها در مسیر افقی پرداختیم و خواهیم آموخت که چطور بعضی از آنها را تغییر دهیم . برای مثال می توانیم نام مسیر ...
12-min
در ادامه بحث طرح هندسی مسیر درس جدید را تماشا کنید  در درس آخر از بازسازی و ترسیم مجدد اجزای راه نظیر خطوط و انواع قوس ها به تمرین مجدد در مورد دستور های توضیح داده شده در درس های قبل پرداختیم ...
11-min
در درس جدید درباره طرح هندسی راه صحبت خواهیم کرد  در ادامه درس های بازسازی یا ترسیم مجدد مسیر های اکسپلود شده یک نکته مهم آن است که ابتدا قبل از شروع به بازسازی و ترسیم و طرح هندسی راه ...
10-min
با شما هستیم با قسمت جدید و درباره طراحی مجدد مسیر در سیویل تری دی صحبت میکنیم  برای اغلب پروژه‌ها دیتا هایی در اختیار است که برای اکثر نرم افزار ها ممکن است قابل شناسایی نباشد . با توجه به نوع ...
9-min
در این جلسه درباره بازسازی پروژه طرح هندسی در سیویل تری دی صحبت میکنیم  این درس قسمت دوم از مجموعه بازسازی و یا دوباره ترسیم یک پروژه طرح هندسی می باشد . در درس قبل توضیحاتی در این مورد داده شد ...
8-min
در درسهای مربوط به فصل نقاط و سطوح در مورد این که چگونه اطلاعات ناخوانا یا شکسته شده برای نرم افزار سیویل تری دی را به اطلاعات قابل فهم و قابل شناسایی تبدیل کنیم صحبت شد . پروژه راهسازی در ...
7-min
در این قسمت از آموزش میخواییم بپردازیم به تعریض مسیر در نقشه برداری یکی از امکانات نرم افزار مربوطه توانایی ساخت مسیر و کریدور از اکس مسیر می‌باشد . این توانایی را آفست الایمنت و یا مسیرهای فاصله داده شده ...
5-min
در این درس در مورد ویرایش مسیر در نقشه برداری و معادله قوس های افقی توضیحاتی ارائه شده است . در ادامه درس در این مورد صحبت شده که پس از ترسیم و طراحی قوس ها چگونه می توانیم اعداد و ...
1 2
توسط
تومان