آموزش پارسل در سیویل تری دی را با تخفیف ویژه دریافت کنید !!!
فصل صفر
3-min
در این درس با شما هستیم با طراحی مسیر در نقشه برداری در این فیلم آموزشی که درس سوم از فصل صفر هستش با مفاهیم اولیه طراحی مسیر در نقشه برداری آشنا میشیم و اینکه در نرم افزار سیویل تری دی ...
4-min
در درس چهارم از فصل صفر در ادامه درس قبلی از همین فصل یعنی درس سوم  اشنا میشیم با ترسیم قوس ها در سیویل تری دی بعد از آشنایی با نحوه ترسیم با استفاده از ابزارهای مخصوص در نرم افزار ...
6-min
درس ششم از فصل صفر این ویدئوی آموزشی در مورد ترسیم پروفیل طولی سطح زمین در سیویل تری دی طبیعی است . مرحله بعد از طراحی پلان مسیر یا همان طرح هندسی مسیر ، ترسیم و ارزیابی سطح زمین طبیعی ...
1 2 3
توسط
تومان