سیویل تری دی
آموزش
نرم افزار
مطالب تصادفی
محصولات
منتخب کاربران
جدیدترین ها
آبخیزها

آبخیزها

از آبخیزها برای تحلیل چگونگی جریان یافتن آب روی سطح رویی و یا به بیرون از آن استفاده می گردد . به کمک خطوط تی…