سیویل تری دی
آموزش
نرم افزار
مطالب تصادفی
محصولات
منتخب کاربران
جدیدترین ها
 ترازیابی هندسی

 ترازیابی هندسی

دقیق ترین روش تعیین اختلاف ارتفاع ، روش ترازیابی هندسی است . در این روش به کمک دستگاه ترازیاب و شاخص و با ایجاد یک…