آموزش پارسل در سیویل تری دی را با تخفیف ویژه دریافت کنید !!!
افست
8Artboard 1-min (2)
ترسیم مقاطع عرضی با داشتن کیلومتراژ | در پروژه های راهسازی یا حتی پروژه‌های توسعه زمین مانند پروژه های شهری یا شهرک سازی ، گاهی اوقات برداشتهای ما توسط دوربین های نقشه برداری به صورت کیلومتراژ، فاصله و ارتفاع می ...
توسط
تومان