خاکبرداری وخاکریزی در سیویل تری دی
6-min
در این درس میخواییم درباره محاسبه حجم بین دو سطح در سیویل تری دی صحبت کنیم چنانچه بخواهیم حجم بین دو سطح را محاسبه کنیم می توانیم از طریق آنالیز این کار را انجام دهیم . ساده ترین روش نیز برای ...
توسط
تومان