آموزش پارسل در سیویل تری دی را با تخفیف ویژه دریافت کنید !!!
شیب راه
Capture
شیب طولی همان شیب سطح تمام شده راه در امتداد مسیر شیب خط پروژه می باشد . شیب های طولی تند و طولانی نباید در راه استفاده شوند چرا که باعث بروز مشکلات زیر می شوند : کاهش سرعت حرکت ...
توسط
تومان