آموزش پارسل در سیویل تری دی را با تخفیف ویژه دریافت کنید !!!
پروفیل طولی
profil
  بعد از تکمیل پلان هندسی میتوان از بعد دیگری به مسیر نگاه کرده که بعد پروفیل طولی می باشد . در پروفیل طولی نمایی از مسیر که از کنار دیده می‌شود و تغییرات ارتفاعی را نشان می دهد مورد ...
فصل 4 قسمت 13
در این درس در مورد خروجی ها و گزارشات پروفیل طولی در سیویل تری دی  صحبت کرده ایم . در نرم افزار سیویل تری دی می توانیم پس از طراحی برای مطالعه یکپارچه پروژه در قالب نوشته گزارشات مخصوص تهیه ...
فصل 4 قسمت 12
در این قسمت درباره برچسب های پروفیل طولی صحبت میکنیم  یکی از امکانات بسیار مفید نرم افزار سیویل تری دی برچسب های اطلاعاتی می باشد . این برچسب ها در تمام قسمتهای ترسیم وجود دارد . از طریق این برچسب‌ها ...
فصل 4 قسمت 10
در این آموزش قصد داریم با نحوره ویرایش نمای پروفیل در سیویل تری دی شما را اشنا کنیم  بعد از ترسیم و طراحی خط پروژه و پروفیل سطح زمین طبیعی حتما نیاز پیدا خواهیم کرد که با توجه به شرایط ...
1-min-concentrate
این درس در وبسایت آبادراه در مورد ترسیم پروفیل طولی و همچنین نمای پروفیل طولی می باشد . چنانچه مرحله طراحی افقی و یا طرح هندسی مسیر در پلان توپوگرافی مشخص شده باشد برای بررسی بیشتر احتیاج داریم تا پروفیل ...
14-min
با یک آموزش تصویری دیگر با شما هستیم با پروفیل طولی در سیویل تری دی درس چهاردهم از فصل شروع در ادامه درس گذشته و در مورد مبحث نقشه خوانی هست . پس از نقشه خوانی پلان هندسی یکی از ...
توسط
تومان