پروفیل طولی
profil
  بعد از تکمیل پلان هندسی میتوان از بعد دیگری به مسیر نگاه کرده که بعد پروفیل طولی می باشد . در پروفیل طولی نمایی از مسیر که از کنار دیده می‌شود و تغییرات ارتفاعی را نشان می دهد مورد ...
فصل 4 قسمت 13
در این درس در مورد خروجی ها و گزارشات پروفیل طولی در سیویل تری دی  صحبت کرده ایم . در نرم افزار سیویل تری دی می توانیم پس از طراحی برای مطالعه یکپارچه پروژه در قالب نوشته گزارشات مخصوص تهیه ...
فصل 4 قسمت 12
در این قسمت درباره برچسب های پروفیل طولی صحبت میکنیم  یکی از امکانات بسیار مفید نرم افزار سیویل تری دی برچسب های اطلاعاتی می باشد . این برچسب ها در تمام قسمتهای ترسیم وجود دارد . از طریق این برچسب‌ها ...
فصل 4 قسمت 10
در این آموزش قصد داریم با نحوره ویرایش نمای پروفیل در سیویل تری دی شما را اشنا کنیم  بعد از ترسیم و طراحی خط پروژه و پروفیل سطح زمین طبیعی حتما نیاز پیدا خواهیم کرد که با توجه به شرایط ...
1-min-concentrate
این درس در وبسایت آبادراه در مورد ترسیم پروفیل طولی و همچنین نمای پروفیل طولی می باشد . چنانچه مرحله طراحی افقی و یا طرح هندسی مسیر در پلان توپوگرافی مشخص شده باشد برای بررسی بیشتر احتیاج داریم تا پروفیل ...
14-min
با یک آموزش تصویری دیگر با شما هستیم با پروفیل طولی در سیویل تری دی درس چهاردهم از فصل شروع در ادامه درس گذشته و در مورد مبحث نقشه خوانی هست . پس از نقشه خوانی پلان هندسی یکی از ...
توسط
تومان